Článek

Nový nákup akcií

28. 5. 2023

Tento týden jsem měl na sledování akcií méně času, tak dodatečně přidávám informaci o jednom nákupu z tohoto týdne. Jedná se o společnost, kterou již v portfoliu mám.

více
Článek

Dividendy za květen 2023 - 1. díl

23. 5. 2023


Dividendy moje portfolio vygeneruje i v tomto měsíci. Zatím jich dle odhadu přišla méně než polovina. Velká část dividend je plánovaná až na poslední týden května. Výše dividend za květen 2023 by měl být nový rekord portfolia. V tomto článku se podíváme na stručný přehled první části dividend.

AT&T Inc. (T) - telekomunikace

Od společnosti jsem obdržel poslední čtvrtletní dividendu 0,2775 USD po té, co jsem akcie prodal, ještě před jejich propadem. Od prodeje akcie nesleduji. O nákupu bych uvažoval při extrémně nízké ceně.  V grafu níže nákupní ceny nezohledňují spin-off.


Unum Group (UNM) - životní pojištění

Společnost vyplatila čtvrtletní dividendu 0,33 USD, což je dividendový výnos 2,87%, výplatní poměr je 18,7%. Od uveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí jsem žádnou novou podstatnou informaci nezaznamenal. Dividenda bude navýšena a v dalších letech má růst o 10%, pokračovat budou zpětné odkupy, které budou zvýšeny na 250 mil. USD v druhém pololetí letošního roku a pak na 300 mil. USD v dalších letech. Akcie společnosti hodlám dále držet. Aktuální podíl v portfoliu 5,7%. FCF výnos 12,41%, výnos akcionáře 5,45% (dividenda a odkupy).

Unum Group 2023 Outlook Meeting


více
Článek

Výsledky společností z mého portfolia - Modiv Inc. a další společnosti

18. 5. 2023

Modiv Inc. (MDV) - REIT průmyslový

První čtvrtletní tržby letošního roku dosáhly 10,3 milionu dolarů, což představuje nárůst o 7,7 % ve srovnání s předchozím rokem. Adjustované provozní finanční výsledky (AFFO) dosáhly 3,1 milionu dolarů, což představuje 0,30 dolaru na akcii ve srovnání s 3,0 miliony dolarů nebo 0,29 dolaru na akcii ve stejném období předchozího roku. Do 12. května 2023 společnost akvírovala 10 průmyslových výrobních nemovitostí v hodnotě 100,6 milionu dolarů. Tyto akvizice dosáhly průměrné počáteční kapitalizační míry 7,7 % a vážené průměrné kapitalizační míry 9,9 %. K 12. květnu 2023 dosahovala celková dluhová zátěž 294,4 milionu dolarů s průměrnou úrokovou sazbou 4,4 %. Průmyslové portfolio nyní zahrnuje 37 aktiv, která představují 67 % z pro forma čistého operačního výnosu k 31. březnu 2023, průměrnou váženou dobu trvání nájmů 14,5 let a průměrným roční zvýšení nájemného 2,4 %. Společnost se zaměřuje na prodej 16 vedlejších aktiv ve svém portfoliu, která zahrnují maloobchodní a kancelářské nemovitosti. Tato společnost má v mém portfoliu podíl 8,8%. V portfoliu je zatím krátce a mám ji v plánu držet dlouhodobě a to i přesto, že od mého nákupu rychle vyrostla o 36%. Společnost vyplácí poměrně vysokou dividendu, pro mojí nákupní cenu je to 11%, která je vyplácena měsíčně. Počítám s tím, že může dojít ke snížení hodnoty nebo dividendy.


více
Článek

Prodej akcií z portfolia s výnosem 80% za cca 9 měsíců

17. 5. 2023


Dnes jsem prodal akcie společnosti National Western Life Group, Inc. (NWL), které za dnešní den (aktuálně) vyrostly o cca 40%. O společnosti jsem psal zde. Cena akcií takto reagovala na zprávu, kterou vydala společnost. Společnost oznámila, že zkoumá strategické alternativy s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře společnosti. Společnost pověřila Goldman Sachs & Co. LLC jako finančního poradce, aby jí pomáhal s tímto procesem přezkoumání strategických alternativ, a vytvořila ad hoc výbor složený výhradně z nezávislých ředitelů, který má na tento proces dohlížet. Nebylo učiněno žádné rozhodnutí o uzavření prodeje, fúze nebo jiné strategické transakce a neexistuje žádná záruka ohledně načasování nebo výsledku tohoto procesu přezkoumání strategických alternativ. V zájmu ochrany zájmů všech svých akcionářů Společnost nehodlá zveřejňovat další vývoj, pokud a dokud neschválí konkrétní postup nebo nerozhodne, že další zveřejnění je vhodné nebo nutné. 

Tento proces bude nějakou dobu (nejspíš) trvat a během té doby může nadšení investorů opadnout a s tím i cena akcií. Pak bych akcie asi koupil zpět. Společnost se i nyní prodává levně a to za cca 48% účetní hodnoty. 

Graf vývoje mé investice (dnešní den v grafu chybí):


Akcie jsem prodal, protože:

  • myslím si, že reakce trhu je přehnaná, možná společnost se svojí hodnotou nic neudělá. Přitom pro zvýšení hodnoty by stačilo zavést zpětné odkupy akcií. Považuji za trestuhodné, že to společnost neprovádí, když se akcie obchodují tak hluboko pod účetní hodnotou.
  • minimální dividendový výnos, opět pro zvýšení atraktivity by stačilo zvýšit dividendu.
  • nechtěl jsem si nechat utéct kapitálový výnos 80%. Je možné, že jsem udělal chybu, a cena akcií dál poroste, ale dávám tomu menší šanci než, že cena opět klesne. Proto jsem raději realizoval zisk. 

Akcie jsem koupil 2. srpna 2022 za 200 USD a prodal dnes za 365 USD.

více
Článek

Výsledky společností z mého portfolia - Jackson Financial Inc. a další společnosti

16. 5. 2023

Jackson Financial Inc. (JXN) - životní pojištění

Jackson Financial Inc., společnost poskytující finanční služby, oznámila své finanční výsledky za první čtvrtletí končící 31. března 2023. Zde jsou některé další podrobnosti ze zprávy:

1. Čistý příjem: Jackson Financial Inc. vykázala čistou ztrátu přiřaditelnou společnosti ve výši (1 497) milionů USD, neboli (18,11 USD) na zředěnou akcii. Tato ztráta zahrnuje čistý dopad výnosů z tržního rizika a výsledků zajištění.

2. Upravený provozní zisk: Upravený provozní zisk společnosti za první čtvrtletí činil 271 milionů USD, neboli 3,15 USD na akcii. To odráží 28% pokles ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2022. Pokles je primárně připisován poklesu hodnot anuitních účtů a vyšším úrokovým sazbám u opcí s variabilní anuitou s pevnou sazbou během prvního čtvrtletí roku 2023.

3. Návrat kapitálu: Společnost Jackson Financial Inc. vrátila běžným akcionářům v prvním čtvrtletí 124 milionů USD prostřednictvím kombinace zpětných odkupů akcií v celkové výši 70 milionů USD a dividend ve výši 54 milionů USD. Díky tomu je společnost na cestě k dosažení cíle návratnosti kapitálu do roku 2023 ve výši 450–550 milionů USD.

4. Tržby RILA (Registered Index-Linked Anuity): Společnost zaznamenala výrazný nárůst tržeb RILA, který v prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhl 533 milionů USD ve srovnání se 199 miliony USD ve stejném období v roce 2022. To odráží rostoucí poptávku po tomto typu anuitního produktu.

5. Hodnota anuitního účtu: Celková hodnota anuitního účtu pro Jackson Financial Inc. byla 219 miliard USD, což představuje 10% pokles oproti prvnímu čtvrtletí roku 2022. Tento pokles byl způsoben především nižšími akciovými trhy během 12měsíčního období. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2022 se však celková hodnota anuitního účtu zvýšila o 4 % kvůli vyšším akciovým trhům během aktuálního čtvrtletí.

6. Poměr rizikového kapitálu (RBC): Odhadovaný poměr RBC ve společnosti Jackson National Life Insurance Company, dceřiné společnosti Jackson Financial Inc., byl ke konci prvního čtvrtletí roku 2023 v cílovém rozmezí 425–500 %. Tento výpočet zahrnuje dopad distribucí za první čtvrtletí v celkové výši 600 milionů USD od Jackson National Life.

7. Vydání preferovaných akcií: Společnost úspěšně získala 533 milionů $ čistého výnosu prostřednictvím emise prioritních akcií během prvního čtvrtletí. To poskytuje další kapitálové zdroje pro operace a strategické iniciativy společnosti.

8. Likvidita: Jackson Financial Inc. si na úrovni holdingové společnosti udržela silnou hotovost a vysoce likvidní cenné papíry v celkové výši více než 1,5 miliardy USD na konci prvního čtvrtletí. Tato úroveň likvidity přesahuje cílovou minimální rezervu likvidity společnosti ve výši 2x ročních nákladů holdingové společnosti pro rok 2023.

Tato společnost má v mém portfoliu podíl cca 4,5% a akcie chci dál držet. Společnost se obchoduje výrazně pod svojí hmotnou účetní hodnotou, nabízí dividendu cca 8,5%, která byla letos zvýšena, obchoduje se za 29% účetní hodnoty a provádí masivní odkup akcií. V krátké samostatné historii společnosti zisky v důsledku výsledků zajištění (derivátů) značně kolísaly. Průměrný zisk za dobu samostatné existence za čtvrtletí je 770 mil. USD.

Výsledky za 1. čtvrtletí - prezentace


více
Článek

Výsledky mého portfolia k 30. 4. 2023

15. 5. 2023

Na vývoji zhodnocení mého portfolia se toho v dubnu moc nezměnilo, došlo pouze k nepatrnému zlepšení. Co se týká obchodů, těch jsem opět udělal nadprůměrné množství. Opět jsem hlavně nakupoval a to zejména akcie z oblasti nemovitostí, které se nyní prodávají hluboko pod účetní hodnotou, a které nyní nabízí vysoký dividendový výnos. Počítám s tím, že hodnota akcií ještě může klesnout, stejně tak dividendový výnos, ale s ohledem na to k jak velkému poklesu ceny došlo, věřím, že to bude dlouhodobě zisková investice. Dále jsem o trochu navýšil své investice do těžby ropy. Co se týká odprodejů prodal jsem akcie společnosti Big Lots, Inc. (BIG), které od mého prodeje ztratily téměř 20% a akcie společnosti AT&T Inc. (T), jejichž cena se též propadla a to o 11%. I v dubnu vygenerovalo moje portfolio dividendy a oproti dubnu 2022 byla dubnová dividenda o cca 92% vyšší.

Pokud bych měl zhodnotit, co nejvíc posunulo mé finance kupředu, bylo by to zejména:

  • neutrácet za hlouposti a hlídat si náklady.
  • snaha co nejdříve splatit hypotéku, protože je to velký závazek - banka chce své peníze každý měsíc a je třeba je stůj co stůj doručit; velký náklad v podobě úroků - pokud nemáte možnost jinde vydělat více (než je úrok); velký psychický tlak, zda budu mít na splátku plus obavy, jaká bude splátka po refixaci úrokové sazby. Je zajímavé, že ve chvíli, kdy se člověk toho tlaku zbaví, tj. má více zdrojů, ze kterých lze banku uspokojit a ví, že hypotéku zvládnul, tlak pomine a člověk o úvěru začne přemýšlet jinak. Naštěstí toto (hypotéku) již mám vyřešeno, zbývá doplatit jen něco málo.
  • dodatečný příjem mimo zaměstnání. To znamená více peněz, menší tlak, že nebudu mít na splátky, možnost vytvářet vyšší přebytky.
  • žádné zbytečné úvěry. Úvěry na spotřebu vůbec nepoužívám.


Na konci dubna byl stav fondu běžných výdajů 108%, 8% jsem přesunul do rezervního fondu. Pokud by došlo k propadu cen akcií, mohu 20% fondu použít na mimořádné nákupy.

Vzhledem k tomu, že hypotéka je zvládnuta, je mým cílem zvyšování mé nezávislosti na příjmech ze zaměstnání. Jedním z významných pilířů je budování dividendového portfolia. Spočítat, jaký dividendový výnos má mé portfolio, je vzhledem k jeho častým změnám složité. Aplikace Digrin udává, že hrubá dividenda je nyní těsně pod 7%. Myslím, že je to způsobeno zejména nedávnými nákupy, kdy v portfoliu přibyly akcie s dividendovými výnosy nad 10%. Výše dividendy však nebyl jediný důvod pro jejich zařazení do portfolia. Myslím si, že v budoucnu se společnostem bude dařit, a že nyní jen nejsou u investorů v oblibě. Pokud si vybírám společnosti, smažím se na ně dívat komplexně.

Nové nákupy a prodeje jsem popsal výše. Ještě tedy doplním graf s nákupy a prodeji po jednotlivých měsících.

 

Zde je vývoj kumulovaných investic do portfolia (historicky veškeré nákupy mínus prodeje).


O dividendách jsem se již též zmínil výše, zde je ještě graf s výší přijatých dividend po měsících.


V grafu níže je vidět vývoj průměrné měsíční výše obdržených dividend (12 měsíční klouzavý průměr). Šedá čára představuje odhad na základě aktuálního složení portfolia.


Před 2 lety, kdy jsem portfolio zakládal, jsem si stanovil 10-letý plán. Ten nyní pozbyl smysl, protože dividenda je vyšší než plánovaná a hodnota portfolia se též předbíhá (aktuální dividenda v grafu je nad 100%, což je původní plán). Plán proto chci aktualizovat ke konci roku. Nový plán by měl být, že v příštích 5 letech zdvojnásobím dividendy generované portfoliem. Další růst již nebude tak rychlý a snadný, protože portfolio je již celkem velké. Podle předběžných propočtů by plán měl být reálný. Jedním z pilířů růstu dividendy je reinvestice dividend.

Níže je vidět aktuální geografické rozložení portfolia. Od minulého měsíce se moc nezměnilo.


Rozložení portfolia podle sektorů se od minulého měsíce změnilo. Větší váhu mají nyní nemovitostní fondy a to 23%.


Níže je vidět vývoj portfolia od začátku roku. Z počátku portfolio  drželo krok s indexem S&P 500, ale od bankovní krize začalo portfolio ztrácet hodnotu, což je daň za vysoké zastoupení finančního sektoru v portfoliu. To by se mělo časem srovnat.


Celkový výnos od založení portfolia se oproti minulému měsíci zlepšil je mírně.


více
Článek

Výsledky společností z mého portfolia - Viatris Inc. a další

13. 5. 2023

Viatris Inc. (VTRS) - výroba léků

Viatris vykázal v 1. čtvrtletí 923 milionů USD volného peněžního toku („FCF“), což je jeho 2. nejvyšší od osamocení společnosti. S počtem akcií 1,197 miliardy a čtvrtletním závazkem dividendy ve výši 12 centů na akcii potřebuje Viatris 143,64 milionu USD v FCF na pokrytí svých dividend. Skutečnost, že to představuje pouhých 15 % FCF za 1. čtvrtletí, by měla investory uklidnit ohledně schopnosti společnosti udržet dividendy. Jedno čtvrtletí samozřejmě nedělá léto, ale přesto je to z pohledu FCF silný začátek roku. Viatris v 1. čtvrtletí splatil dluh ve výši více než půl miliardy dolarů, čímž pokračuje v trendu splácet svůj dluh. Od vyčlenění na konci roku 2020 společnost snížila své dluhové zatížení o 25 %, ale je stále vysoké. Společnost provedla odkup akcií ve výši 250 mil. USD. V prvním čtvrtletí dosáhli celkových výnosů ve výši 3,73 miliardy USD a upravená EBITDA byla ve výši 1,34 miliardy USD. Na základě výsledků znovu potvrdili finanční výhledy pro rok 2023. Letos uvedou několik nových produktů v severní Americe, včetně Breyny, generika Symbicortu. Spuštění Tyrvaya pokračuje podle plánu. Březen přinesl Tyrvaya dosud nejvyšší počet předpisů za měsíc. Cash flow bude v následujících čtvrtletích nižší vzhledem k očekávanému nárůstu kapitálových výdajů a jednorázových nákladů. Konkrétně ve 2. a 4. čtvrtletí bude nižší kvůli načasování pololetních úrokových plateb. Tato společnost má v mém portfoliu podíl 1,8% a akcie budu zatím dál držet, i když byly nakoupeny zbytečně draho. V současné době se dají najít zajímavější investiční příležitosti.

Výsledky 1. čtvrtletí 2023 - prezentace


více
Článek

Výsledky společností z mého portfolia (pokračování 7. května 2023)

7. 5. 2023

Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) - zábavní průmysl

Za posledních 12 měsíců vygenerovali 2,1 miliardy USD volného cash flow. V posledním čtvrtletí byl volný peněžní tok záporný, na čemž se podílely náklady na restrukturalizaci a náklady související s fúzí (cca 0,5 mld. USD). První čtvrtletí bylo pro obě starší společnosti vždy sezónně nejslabším čtvrtletím částečně kvůli kadenci výrobního plánu v průběhu roku a načasování určitých plateb, například za sportovní práva.  První a 3. čtvrtletí nesou též dodatečnou zátěž v podobě pololetních kupónových plateb z velké části za fúzní dluhopisy, což má dopad více než 800 milionů USD zahrnutých ve volném peněžním toku v 1. čtvrtletí. Společnost získala 1,6 milionu odběratelů po celém světě. Za zmínku stojí, že HBO Max a Discovery+ jsou stále dostupné pouze pro méně než polovinu světového streamovacího trhu. Vedení je optimistické ohledně dalšího vývoje a věří, že v roce 2025 vytvoří celosvětově zisk ve výši 1 miliardy USD nebo více (cca 0,41 USD na akcii). Společnost má vysoké dluhy (49,5 mld. USD) s průměrným úrokem 4,6% (94% dluhu má pevný úrok). Roční náklady na obsluhu dluhu přesahují dvě a čtvrt miliardy. Tato společnost má v mém portfoliu podíl 0,2%. Akcie jsem získal v rámci spin off. V současné době jsem začal přemýšlet, jestli se těchto akcií nezbavit.

Výsledky za 1. čtvrtletí 2023 - prezentace


více
Článek

Výsledky společností z mého portfolia (pokračování 6. května 2023)

6. 5. 2023

V tomto článku si projdeme výsledky sedmi společností z mého portfolia.

The Buckle, Inc. (BKE) - prodej džínové módy

Tržby za poslední 4 týdny s koncovým datem 29. dubna v prodejnách, které jsou otevřeny alespoň rok, klesly o 10,2%. Pro 13 týdenní období je pokles 9,2%. Společnost je historicky spolehlivým generátorem volných peněžních toků (graf níže).


Tato společnost má v mém portfoliu podíl 0,7%, akcie budu dál držet.


více
Článek

Výsledky společností z mého portfolia

6. 5. 2023

Radian Group Inc. (RDN) - specializovaný pojistitel

Tržby GAAP vzrostly meziročně o 6 % na 311 milionů USD. Účetní hodnota na akcii se meziročně zvýšila o 10 % na 26,23 USD a vytvořili čistý příjem ve výši 158 milionů USD. Návratnost vlastního kapitálu byla v prvním čtvrtletí 15,7 %. Primární platné hypoteční pojištění, které je hlavním motorem budoucích příjmů společnosti, vzrostlo meziročně o 5 % na 261,5 miliardy USD.

Zajímavé části z konferenčního hovoru k výsledkům:

"Pokud jde o trh s bydlením, viděli jsme, jak ceny domů v loňském roce spadly z rekordních výšin, z velké části to bylo způsobeno vyššími sazbami hypoték. Ale v poslední době jsme byli svědky toho, jak se ceny domů podle údajů z odvětví začínají stabilizovat a znovu narůstat. To bylo z velké části způsobeno nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po bydlení. A zatímco problémy se skladovými zásobami a silná poptávka na trhu i nadále vytvářejí výzvy pro nové kupce domů, tato dynamika pomáhá zmírňovat riziko poklesu z hlediska hodnoty domů, což je pozitivní pro naše pojištěné portfolio."

"V roce 2022 jsme zvýšili ceny a v roce 2023 pokračujeme ve zvyšování cen a viděli jsme důkazy o tomtéž mezi našimi partnery v oblasti hypotečního pojištění, a to při zachování atraktivního podílu na trhu."

"A pokud jde o naši dostupnou likviditu a správu našich kapitálových zdrojů, celková likvidita holdingové společnosti vzrostla na 1,2 miliardy USD, včetně výhody z běžné dividendy ve výši 100 milionů USD vyplácené Radian Guaranty. Jednalo se o první běžnou dividendu vyplacenou Radian Guaranty, Radian Group, od začátku velké finanční krize před 15 lety. Očekáváme, že společnost Radian Guaranty vyplatí přibližně 200 až 300 milionů USD dodatečné běžné dividendy během zbytku roku 2023 na základě aktuálních očekávání výkonnosti a v souladu s našimi předchozími pokyny. "

"Výsledkem je, že ve srovnání s finančními substitucemi založenými na vkladech naše podnikání nepodléhá podobným zrychleným požadavkům na likviditu v běžném průběhu. A máme dobrý přehled o potenciálních budoucích peněžních tocích, abychom mohli efektivně řídit likviditu. Věříme, že síla naší likvidity a kapitálové pozice významně zvyšuje naši finanční flexibilitu nyní i do budoucna."

Během prvního čtvrtletí roku 2023 společnost odkoupila 716 tisíc kmenových akcií Radian Group v celkové ceně 15 milionů dolarů, včetně provizí. V dubnu 2023 společnost zakoupila dalších 229 tisíc kmenových akcií Radian Group v celkové ceně 5 milionů USD, včetně provizí. Po dubnových zpětných odkupech zůstala v rámci tohoto programu k dispozici nákupní autorita ve výši až 280 milionů USD.

Tato společnost má v mém portfoliu podíl 0,8%. Chtěl jsem přikoupit další akcie za nižší cenu, ale to mi uniklo a za současnou cenu jsem se nepřinutil k nákupu, což je možná chyba. Společnost mi přijde dlouhodobě perspektivní a myslím si, že její pohyb vpřed se zrychlí v souvislosti se společností Radian Guaranty, která opět začala vyplácet dividendy společnosti, což bude mít pozitivní vliv na volný peněžní tok, který umožní investice do rozvoje podnikání nebo navracet více kapitálu akcionářům.


více