Předplatné

Standardním předplatným mě podpoříte v další tvorbě. Dozvíte se o tom, jak investuji já. Můžete ovlivnit obsah těchto stránek nebo témat videí.

Prémiové předplatné je určené pro ty z vás, kteří chtějí přispět větší částkou. Za to budu přednostně přihlížet k jejich přání. V budoucnu zkusím vymyslet další výhody.