Článek

Výsledky portfolia k 31. 5. 2024

17. 6. 2024

Během května došlo k mírnému nárůstu hodnoty portfolia. Vývoj změny hodnoty portfolia během května je vidět výše. Výkonost portfolia výrazně zaostala za indexem S&P 500, ale výkonost portfolia od začátku roku zůstala lepší než indexu (graf níže). Zhodnocení mého portfolia od založení ke konci května bylo 11,27% p.a. Během května jsem prodal akcie společnosti Hibbett, Inc. (HIBB). Akcie jsem prodal, protože celou společnost odkupuje jiná firma. Celkový výnos investice dosáhl 134% (cca 50% p.a.). Též jsem provedl jeden nákup do společnosti těžící ropu. Objemy těchto obchodů byly obdobné, objem volné hotovosti se zvýšil o přijaté dividendy.

Na konci května byl stav rezervního fondu 48% z toho 15% je připraveno na projekt mimo investování. Tj. fakticky je výše rezervního fondu 33%, což by mělo postačovat na pokrytí běžných měsíčních nákladů po dobu 5 měsíců, něco by pokryly dividendy a k tomu mám ještě nějaké peníze určené k investování, pro které jsem zatím nenašel vhodnou příležitost. Během května jsem též udělal jednu alternativní investici. Pro další období je jeden z hlavních cílů doplnit rezervní fond na 72%. Stav fondu pro běžné výdaje byl na konci měsíce 168%. Tento fond je naplňován pouze příjmy ze zaměstnání. Ostatní příjmy putují přímo do rezervního fondu kromě dividend, které zůstávají ve fondu bohatství, což je čistě akciové portfolio. 

Níže je vidět přehled obchodů (objem nákupů a prodejů) po jednotlivých měsících. Objem prodejů byl o něco menší než nákupů.

Kumulativní hodnota investovaná do portfolia (bez peněz určených k investování) v květnu mírně klesla, ale je to jen dočasný jev.

Hodnota portfolia v květnu mírně vzrostla.

V květnu portfolio opět vygenerovalo částku, která by byla významným příspěvkem do rozpočtu, ale dividendy jsou určené k investování.

Pátý měsíc projektu zdvojnásobení dividend během pěti let. Vývoj je vidět v grafu níže, šedé body jsou odhad dalšího vývoje na základě aktuálního složení portfolia.

Geografické rozdělení portfolia je opět bez výrazných změn.

K výrazným změnám nedošlo ani u sektorového rozdělení investic.

Níže je vidět vývoj celkového IRR od založení portfolia (15. duben 2021, hodnota indexu S&P 500 byla v tento den 4170,42). Ke konci měsíce května bylo zhodnocení portfolia +11,27% p.a. Hodnota indexu S&P 500 na konci května byla 5277,51. Výkonost indexu S&P 500 ve stejném období byla 7,82% p.a. (Ve výpočtu (v portfoliu) je zahrnutý dluhopis FIO, který do portfolia nepatří. Ten je součástí rezervního fondu. Započítávám jej, protože je na stejném brokerském účtu, ze kterého přebírám výpočet zhodnocení portfolia.)

Složení portfolia ke konci měsíce naleznete v samostatném článku určenému pro podporovatele.

Děkuji Vám za podporu, moc si ji vážím.

Toto není investiční doporučení. Provádějte vždy vlastní analýzu.