Článek

Výsledky mého portfolia k 31. 8. 2023

19. 9. 2023

Během srpna došlo ke snížení hodnoty portfolia o cca 2%, což je o něco horší než index S&P 500. Vypadalo to, že během srpna nebudou žádné obchody, ale na konec v posledním týdnu proběhly dva nákupy. Díky tomu se snížila hotovost připravená na další nákupy, ale usilovně pracuji, abych ji doplnil. Nastavený nákup za EUR se zatím neuskutečnil.

Na konci srpna byl stav fondu běžných výdajů 223%. Přebytek nad 100% jsem převedl do rezervního fondu. V průběhu srpna došlo též z fondu běžných výdajů ke splacení dluhu na kreditní kartě, ze které byla částečně hrazena dovolená. Dluh byl doplacen v bezúročným období. Z rezervního fondu byly uhrazeny nějaké platby, aktuální stav rezervního fondu je 93%.  

Níže je zobrazení nákupů a prodejů v jednotlivých měsících. Nákupy výrazně převažují.

Zde je ještě vývoj investic do portfolia kumulovaně (historicky veškeré nákupy mínus prodeje bez zohlednění aktuální hodnoty investic). Srpen byl další měsíc, ve kterém se celková částka investovaná do portfolia zvětšila.

A ještě vývoj celkové hodnoty portfolia (se zohledněním vývoje hodnoty akcií):

V srpnu moje portfolio vygenerovalo historicky druhou nejvyšší částku za jeden měsíc. Vývoj po jednotlivých měsících je v grafu níže. Oranžová čára představuje klouzavý průměr za 12 měsíců.

V grafu níže je vidět vývoj průměrné měsíční výše obdržených dividend (12 měsíční klouzavý průměr). Šedé body představují odhad dalšího vývoje na základě složení portfolia po začátku září (poslední nákupy nejsou zohledněny).

Geografické rozložení portfolia se moc nezměnilo.

V srpnu došlo k dalšímu zvýšení zastoupení životních pojišťoven a mírně vzrostl i podíl hotelových REIT. Nově se objevil i průmyslový REIT, ale to je jen změna nálepky vzhledem k probíhající transformaci jednoho REIT.

V grafu níže je porovnání výkonnosti mého portfolia s indexem S&P 500 od začátku roku do konce srpna. Je vidět, že po velkou část srpna ceny akcií klesaly a ke konci měsíci se vrátily k růstu, ale ji to nedohnaly. 

Níže je vidět vývoj celkového IRR od založení portfolia (duben 2021). Ke konci měsíce to bylo 1,52% p.a. 

Níže je složení portfolia k 31. 8. 2023, řazeno podle podílu v portfoliu. Dluhopis FIO není součástí portfolia, patří do bezpečnostní rezervy, ale protože má vliv na výpočet celkové výkonosti portfolia, neboť je na stejném brokerském účtu jako ostatní akcie, je zde také uveden. Zhodnocení je v CZK včetně poplatků, dividend a většiny uhrazených daní.

Obsah pro předplatitele

Tento článek je pouze pro předplatitele.

Chcete číst dál a mít přístup k dalším příspěvkům této publikace?

Předplatit od 75 Kč