Článek

Preferenční akcie a ETF

27. 8. 2023

Nedávno jsem psal článek o preferenčních akcií, na který dnes navážu. O preferenčních akcií průběžně přemýšlím, jak je využít ve svém portfoliu. Některé emise preferenčních akcií nabízí velmi zajímavý dividendový výnos (i nad 8%) a jsou spojeny i s možným odkupem za nominální hodnotu emitentem, což by mohlo výnos ještě zvýšit, protože tyto akcie se obchodují často s velkým diskontem (třeba 25%). Pokud by společnost tyto akcie odkoupila, výnos se výrazně zvýší. K odkupu by společnost přistoupila ve chvíli, když by byla schopna financování pořídit levněji a tak by jí odkup dával finančně smysl.

Akcie nakupuji přes FIO. Co se týká preferenčních akcií, je tam dostupná jen část preferenčních akcií, což je škoda. Proto mě napadlo podívat se, zda existuje nějaké ETF zaměřené na preferenční akcie. Dnes již ETF existuje skoro na všechno (možná na všechno), takže je i na preferenční akcie. Takovým ETF je třeba iShares Preferred and Income Securities ETF. (Dále v textu vycházím z dat tohoto ETF.) Má náklady 0,46%, aktuální dividenda je cca 7%. Dlouhodobý výnos je cca 3,4%, což není nic moc. Přemýšlel jsem, proč tomu tak je. Může to být tím, že občas nějaká společnost zkrachuje. Dalším důvodem může být nákup akcií blízko nominální hodnoty po nové emisi akcií. ETF nákupy nečasuje a nevybírá akcie podle diskontu. Portfolio též rebalancuje, což nejspíš vede též ke "zprůměrování" výnosu. Níže je graf teoretického výnosu tohoto indexu.

Z grafu je vidět, že výnos může výrazně zlepšit nákup v době nějakého problému (poklesu trhu), kdy lze podkladové akcie (a i ETF) koupit s velkým diskontem oproti nominální ceně. Výnos preferenčních akcií je často stanoven pevným procentem a tak, když akcie koupím se slevou, získám vyšší dividendový výnos. Pokud společnost akcie vykoupí, výnos se ještě zvýší. Pokud by jste ETF nakoupili v březnu 2009, byl by výnos cca 13% p.a., což je zajímavé. Negativní je, že od založení se NAV na akcii ETF snížilo z 50 USD na 30 USD. Nevím, zda je to způsobeno tím, že některé společnosti zkrachovaly nebo jestli je to trvalým diskontem některých akcií. Řekl bych, že je to kombinací. Hodnota NAV se v březnu 2009 propadla až cca k 15 USD, což je ztráta 70% hodnoty. Následně se hodnota zvýšila, ale zastavila se na cca 40 USD, což je přibližně ztráta 20% hodnoty. K dalšímu výraznému propadu ETF došlo v souvislosti s pandemií a to až k 25 USD. Z tohoto propadu se hodnota vzpamatovala, ale od roku 2021 opět klesá a nyní je cca 30 USD. Pokud by jste ETF koupili tehdy, byl by Váš výnos k dnešku cca 10% p.a. Vývoj hodnoty NAV je zobrazen v grafu níže.

Zvažuji, zda a jak zapojit preferenční akcie do svého investování. Jednou variantou je nákup ETF zaměřeného na preferenční akcie, druhou variantou je vytvoření vlastního "ETF". Nákup ETF mi zatím dává smysl ve chvíli velké slevy, což je jednou za čas při velkých propadech. Výhodou ETF je velká diverzifikace, ale zároveň je to i nevýhoda, protože kupujete i podprůměrné investice. Na ETF je odstrašující postupná ztráta hodnoty. Do vlastního "ETF" bych mohl nakupovat akcie individuálně dle momentálních propadů ceny, ale s menší diverzifikací a s možností chybného výběru. Zatím nevím, jak se rozhodnu.

Děkuji Vám za podporu, moc si ji vážím.

Toto není investiční doporučení. Provádějte vždy vlastní analýzu.